Gỗ ghép trơn

Gỗ ghép Bạch Tùng

Gỗ ghép Quế

Gỗ ghép cao su A

Gỗ ghép Căm xe Myanma

Gỗ ghép Trầu

Gỗ ghép Bạch đàn Nam Phi

Gỗ ghép Xoan A

Gỗ ghép Tràm A

Gỗ ghép Thông A

Gỗ ghép Tạp

Gỗ ghép Gõ Đỏ

Gỗ ghép Căm xe VN